Tháp Linden Residences

✅ Giá bán từ: 4.700 – 6.000 $/m2

Tháp Tilia Residences

✅ Giá bán từ: 4.800 – 7.000 $/m2

Tháp Cove Residences

✅ Giá bán từ: 6.500 – 8.000 $/m2

Tháp Narra Residences

✅ Giá bán từ: 7.400 – 7.900 $/m2

empire 88 tower

Empire 88 Tower

✅ Giá bán từ: đang update…